Blogg

Nærmiljøskole

DSCF7027.jpg

SKOLESTART !!!

Anne Bruun Dahle
Min egen første skoledag husker jeg godt: Vi skolebarna og mødrene våre gikk i samlet flokk ut til den hvitmalte grendeskolen. Det var stor stas, jeg hadde fått ny bluse,  nytt skjørt og en rødrutete ransel. Det var en firedelt skole, men vi var et "stort" kull, så 1.-klassingene skulle gå i en egen klasse. Mest spent var vi på "frøken". Den gamle lærerinnen hadde gått av med pensjon, så det var kommet en nyutdannet kvinne fra nabobygda. Jeg husker henne som en ung, vakker og blid dame, og jeg kan fremdeles den sangen hun lærte oss første skoledag!
Da jeg selv ble lærer og siden rektor, la jeg stor vekt på at mine elever også skulle ha en god skolestart. Flagget er alltid heist i skolegården, jeg har pyntet meg litt ekstra, klasserommet er gjort pent i stand, og alltid får elevene oppleve noe ekstra og får en liten "gave" : En ny bok, ny blyant, kanskje en matboks eller drikkeflaske fra det lokale vannverket.
Heldigvis fikk alle barneskoleelevene sin første skoledag som planlagt også i år! Men hvor lenge varer det før streiken trappes opp? Det er nedverdigende at KS vil gi lærerne mer bunden arbeidstid, mens andre yrkesgrupper får mer og mer fleksitid!
Alle elever skal møte en opplagt og godt forberedt lærer, en som har overskudd til å takle uforutsette hendelser, vise omsorg og veilede elevene. Opparbeides dette overskuddet på et trangt arbeidsrom, eller på skolens møterom i tiden mellom siste undervisningstime og kl.16?
Da jeg underviste mye i småskolen, leste jeg ofte en spesiell bildebok for elevene mine. Den handlet om musa Fredrik. Hele sommeren mens de andre musene strevde og samlet nøtter og annen mat til vinteren, satt han og tenkte på en stein i solskinnet. Da vinteren kom, ulte vinden og musene frøs. Matlageret begynte å bli dårlig, og stemningen var laber. De andre musene ba Fredrik om å bidra med det han hadde samlet i løpet av sommeren. Musa Fredrik kløv da opp på en stein, hevet stemmen og deklamerte et nydelig dikt som han hadde laget mens han satt i solskinnet. De andre musene følte at gleden og varmen spredte seg i de små kroppene, de strålte som sommerens solskinn og takket ham av sine hjerter.  
Håper lærere får slike arbeidsvilkår at vi også denne høsten - og i årene framover - kan spre glede og varme til alle våre elever!
 

18.08.2014
Kommentarer

512_Randi - Røros.jpg

Skoleårsavslutning med mye forberedelse av neste skoleår i seg.

Randi Sætherstuen

Det er vår og skoleåret nærmer seg slutten. På skolen er det samtidig en god del arbeid for at neste skoleår skal fungere godt. Vi skal ta imot nye førsteklassinger på besøk, og med dem også nye foreldre. Det er spennende og krevende. Vi skal levere fra oss elever som vi kjenner godt, til ungdomsskolen eller videregående skoler. Det er også spennende, og litt trist! Og på skolen ellers skifter elevene fra ei basisgruppe til ei annen. Det er bare spennende.

Denne uka fikk jeg høre om hvordan naboskolen tar imot nye førsteklassinger, en måte som jeg har lyst til å dele med dere. Årets førsteklassinger var med på besøksdagen for de nye førsteklassingene. Kontaktlæreren begrunnet det med at de skulle jo gå sammen til høsten. Veldig nyttig og logisk. I tillegg hadde denne kontaktlæreren hatt fadderskole med femteklassingene på forhånd. Besøksdagen var en slags «eksamen» på denne «skolen.» De skulle få diplom. Fadderne hadde laget lunsj til fadderbarna sine, jeg tror det måtte være til foreldrene og resten av den nye basisgruppa også. De var så godt skolerte at sammen med sine voksne hadde de ansvaret for de små elevene, mens skoleleder, kontaktlærer og barneveileder hadde foreldreskole for de nye foreldrene. Kanskje mange skoler gjør det slik? Jeg likte opplegget godt.

Når sjuende trinn er på besøksdag på ungdomsskolen, (noen ganger har de syklet dit) har resten av skolen trafikkdag hos oss. Fjerde til sjette trinn har sykkeldag, mens de yngste samler seg mer om å lære om trafikk som gående og løpende.

Det er mye som blir nytt til høsten, men et par elementer ligger fast, og det gir trygghet og stabilitet for både unger, personale og foreldre. Vi skal ha samme organisering av elevene, og vi har våre lokale årsbytteplaner og emnebytteplaner som hører sammen med organiseringen. Ja, på vår skole har vi til og med i mange år hatt samme lærer på 1.-2.trinn, 3.-4.trinn og 5.-7.trinn. De kan sine trinn med mål og utfordringer ut og inn, kan regnes som eksperter på hvert sitt område. Vi ser det som en fordel, hva tenker du? Neste skoleår er utfordringer og elevtall slik at mye lærerressurser kanaliseres til de laveste trinnene, men det utløser ikke noen ny deling.


30.05.2014
Kommentarer
Opplegget likner mye på vårt opplegg. Vi pleier å ha to "Bli kjent dager". Vi legger vekt på at de nye elevene skal være sammen med aldersgruppa over, slik at de blir trygge sammen. Men både både lærer og rektor er sammen med elevene om dagen, sli at vi kan observere og bli kjent. Kvelden mellom har vi foreldremøte, slik at vi kan koble forldre+ barn + skolens voksne best mulig. Det er alltid viktige dager!
Anne
Ja, dette opplegget burde flere kopiere. Jeg ser også hvor veldig ivrige de minste skoleelevene er etter å treffe de nye førsteklassingene som har besøksdag både på skolen og SFO.
Randi
Glimrande opplegg. Eg ser det blir gjort mykje godt arbeid og lagt ned mykje ressursar i mange barnehagar og skular for å gjere skulestarten så mjuk og god som mogleg for borna. Oppvekstsentra med barnehage og skule som ei eining får mykje av dette gratis, sjølv om det der også krev planlegging og omtanke.
Kristoffer

Hanneblogg.jpg

Nærmiljøpedagogikk - læring knyttet til opplevelser i nærmiljøet

Hanne Jevnaker
På vår skole har vi lang tradisjon for en årlig «topptur» om høsten. Hele skolen går på tur sammen, og ofte har turmålet vært «Skreitoppen», en topp med fantastisk utsikt over Mjøsa og hele 7 kirkesogn… Elevene har gått i aldersblanda grupper, 10. trinn har hatt ansvar for natursti og vi har etter hvert fått mange foreldre med på turen.

I studiet «Arbeid i små skoler og oppvekstsenter» i Sogndal arbeidet jeg med problemstillingen: «Hvordan utarbeide en god rullerende plan for læring knyttet til turer og opplevelser i skolens nærmiljø?». På skolen var vi enige om at vi burde rullere mellom flere turmål, bygda har jo mye flott natur og kultur og by på! Og vi ønsket at turene i større grad skulle knyttes til fag og kompetansemål med for- og etterarbeid slik at turene ble noe mer enn en årlig sosial «happening».

Prosjektoppgaven min og planen ligger nå på www.skoleplassen.no og der finner dere også alle de andre prosjektoppgavene fra studiet. Utrolig mye bra arbeid, til inspirasjon og læring for alle som arbeider i små skoler og oppvekstsenter.
 
Caption

I går hadde vi planleggingsmøte for vårens tur til «Trollkjerka» (for nå har vi bestemt at vi vil ha en tur hver vår og høst!) «Trollkjerka» er en steinformasjon langt inni skauen som det knyttes mange spennende «muntlige overleveringer» til. Med på planleggingsmøtet var «Trollkjerkas venner», en gjeng med entusiastiske pensjonister som har lagt ned mange dugnadstimer i skauen. De har laget grillplass, gapahuk og fiskebrygge, merket løype og satt opp plakater med informasjon og historie. De var så glade for at skolen var interessert i «Trollkjerka», det ga arbeidet deres en helt ny mening, mente de. Vi ble enige om opplegg og aktiviteter knyttet til norskfaget, og de ville være med oss på tur alle sammen. Tenk så flott for våre elever og gå i skauen å høre disse kunnskapsrike og engasjerte pensjonistene fortelle spennende fortellinger om hulder og troll…

Nærmiljøpedagogikk handler om å gi elevene læringsopplevelser fra «virkeligheten». Det er mye teori i dagens skole og opplevelser i nærmiljøet gir elevene «knagger» og henge teorien på.  Våren er høysesong for ekskursjoner og spennende utflukter. Utnytter din skole mulighetene som ligger i skolens nærmiljø til det beste for elevenes læring?

Det er fortsatt mulig å melde seg på studiet «Arbeid i små skoler og oppvekstsenter». Få med deg en kollega eller to og meld dere på (www.hisf.no)! Det er utrolig lærerikt og veldig givende og bli kjent med lærere og skoleledere som arbeider i små skoler og oppvekstsenter rundt i landet. Vi har mye å lære av hverandre.
 

13.05.2014
Kommentarer
For egen del kan jeg si at mitt eget pedagogiske liv gjorde en u-sving etter utdanning som tok for seg arbeid i udelt og fådelt skole på 80-tallet. Plutselig så jeg mulighetene i stedet for begrensningene ved å jobbe aldersblandet!! FLOTT AT TILBUDET ER KOMMET IGJEN!!
Gerd

DSCF7027.jpg

SKOLEN = BYGDAS SAMLINGPLASS

Anne Bruun Dahle
Her på Østlandet og Sørlandet har det blitt grønt i løpet av de siste dagene, og som en nabo sa: I år er det ikke vanskelig for 17.mai-komiteeen å finne bjerkeløv som vi kan pynte med på skolen 17.mai.Han sitter i årets komite siden han har barn på et bestemt klassetrinn. Og selvsagt skal feiringen skje på skolen!
Da min egen skole var nedleggingstruet, var 17.-maifeiringen en stor bekymring blant mange av foreldrene (og besteforeldrene!):
HVOR SKAL VI FEIRE 17.MAI HVIS SKOLEN BLIR NEDLAGT?
Tanken på å feire 17.mai på naboskolen, var ikke til å holde ut! Her hadde de feiret i mange generasjoner. Det var her de hørte til!

Først hadde de mister skolekorpset. Resultatet ble selvsagt 17.mai-tog felles med to naboskoler. Men tilhørigheten til egen skole var så stor, så etter at fellestoget var oppløst ved kirken, gikk de 2 km ekstra fra kirken tilbake til vår egen skole. Etter skoleklassene fulgte da innbyggerne i alle aldre. Toppen for de under skolealder, var at en av bøndene stilte med Blakken og høyvogn. Høyvogna var pyntet med løv og flagg, og oppi vogna satt alle barna under skolealder!

Når vi sårbente og slitne svingte inn på skolegården, hadde foreldrene rigget flott til. Aller først fikk alle barna is, brus mm. for å fylle opp lageret og hvile beina. Deretter holdt 6.trinn dagens tale (som det var brukt mange skoletimer på å skrive og innøve). Så fulgte underholdning, leker, utlodning og mer spising.

Men det hyggeligste av alt, var praten rundt bordene med alle naboene!
Som rektor gikk jeg fra bord til bord, og opplevde et meget godt bygdesamhold og en holdning om at: Skolen må vi ta godt vare på! 
 
 

30.04.2014
Kommentarer

512_Randi - Røros.jpg

«Jeg er stolt av hjembygda mi!»

Randi Sætherstuen
I dag er jeg blitt inspirert. Jeg er blitt inspirert av å være på besøk på en aktiv nærmiljøskole. Denne gangen var skolen Skåbu Oppvekst i den vakre fjellbygda Skåbu ved porten til Jotunheimen. Anledningen var åpningen av Skåbumodellen, eller det de kaller Norges første entreprenørskapsskole. Hva dette egentlig innebærer, kan dere lese mer om her:
 
 http://www.lufs.no/?artID=1286&navB=1
 http://skoleplassen.no/index.php?artID=402&navB=138
 http://www.nrk.no/ho/ , Østnytt 25.04.14, kl 18.51.
 
Skåbu var pyntet med flagg og ballonger, til og med været stilte i feststemning med sol og vårvarme til ære for festdagen. Åpningsseremonien var i sin helhet i friluft og alle elevene fikk vise seg fram i opplegget. Barnehagebarna og 1.-4.trinn stod for sang og bevegelse, 5.-7.trinn hadde framlegg om opplegg fra undervisningen. I tråd med entreprenørskapstanken viste de hvordan de hadde en praktisk vinkling på læringa, både vikinggarden og kroppen ble forklart ved hjelp av egenproduserte modeller. Ungdomstrinnet hadde salgsboder med produkter fra sine elevbedrifter. Det var skikkelige kvalitetsprodukter med utgangspunkt i Skåbu. Så får de da også oppdrag fra f.eks. lokale turistbedrifter som bruker produktene deres som suvenirer. Skolekorpset spilte, og en elev hadde solistopptreden på fele.
Som seg hør og bør på åpningsseremonier, klippet ordføreren snora, gratulasjonstalene var mange og fulle av godord, både fra kommune, fylkesmannens kontor, utdanningsdirektoratet og ungt entreprenørskap. Og det var kaffe og bløtkake.
 
Det er noen som hevder at små nærmiljøskoler har et fattig faglig og sosialt miljø. Dagen på Skåbu i dag er et eneste stort protestskrik mot en slik påstand. Jeg blir stolt og glad og fylt av lyst til å ta i bruk entreprenørskap i større grad ved egen skole. Elevrådsrepresentanten som med overbevisning uttalte på klingende dialekt: «Jeg er så stolt av hjembygda mi, Skåbu, og av å gå på Skåbu Oppvekst,» er et sterkt argument for denne arbeidsformen.
 

26.04.2014
Kommentarer