Nedlegging

Et stort samfunnsproblem

Skolenedlegging er i ferd med å utvikle seg til en distriktspolitisk katastrofe. LUFS ønsker å framstå som en motkultur til sentraliseringsbølgen.
Vi har dessverre ikke kapasitet  til å gå inn i alle saker med hjelp - men på sidene våre vil du finne mye hjelp til selvhjelp.
Kanskje finner du også samarbeidspartnere på andre skoler i samme situasjon?

Oversikten vi sitter med, vil til enhver tid være mangelfull.
Bare et fåtall saker når fram til oss, og siden vi er en dugnadsorganisasjon, vil det nødvendigvis også kunne ta noe tid før innsendt informasjon kommer med i oversikten på hjemmesidene.

Likevel mener vi det er viktig å presentere sakene - ved hjelp av oppslag i offentlige medier.

Hver eneste sak representerer et angrep mot et livskraftig lokalsamfunn - og er en trussel mot en grunnleggende rett:

SKOLE DER FOLK BOR


Les klipp fra aviser og andre media

supernytt.jpg

To timer på båt hver dag

For å komme seg til og fra skolen.
Supernytt har møtt tvillingene Amalie og Gjert Erik. De kommer fra en øy utenfor Florø, og tidligere kunne de sykle til skolen. Men nå er den lagt ned.
Les mer »   16.10.2010

nrk.gif

Elevene er taperne når skoler legges ned

I løpet av fire år er 189 grunnskoler lagt ned i Norge. – Jeg syns jo det kan grense til at man bryr seg lite om ungene, sier leder i Landslaget for nærmiljøskolen, Brite Kandal.
Brite Kandal var også på nyhetene i P2 12.10.
Les mer »   12.10.2010

lindaaskvapen.jpg

LEGG STRUKTURSAKA I LINDÅS PÅ IS !

a. Høyringsrunda i høve "Kommunedelplan for skule 2010-2020" viste ein særs sterk motstand i dei lokalsamfunna som vil bli råka av eventuelle endringar.
b. Vedtaket i kommunestyret vart dessutan fatta med knappast mogeleg fleirtal.
Les mer »   09.10.2010

kkvinnh.gif

VINDEN SNUDDE I KVINNHERAD

Haustjamdøger 23. september er frå gamalt av ein viktig merkedag. La oss vone han ogso tyder noko godt for skular. For nett denne dagen oppheva kommunestyret sitt eige vedtak om å leggje ned to grendeskular.
Les mer »   05.10.2010

nationencm.jpg

Nedleggelser gir lang skolevei for 50.000 barn

50.000 skoleelever sitter mer enn én time i skolebuss hver dag, ifølge Landslaget for nærmiljøskolen, som nå krever stopp i nedleggelsen av skoler i norske kommuner.
Les mer »   03.10.2010

nationencm.jpg

35 skular vart borte siste året

I 14 av fylka i landet var det skuleelevar som i haust måtte begynne på ny skule fordi gamleskulen var borte.
Les mer »   03.10.2010

vgnettlogo.gif

Hver eneste dag bruker Felicia (5) 2,5 timer på bussen

Det er barnemishandling. I dag sitter om lag 50000 elever mer enn en time på skolebussen daglig. Barna betaler for skyssen med nedsatt læring, helse og fritid, sier Torodd Fagerheim, rådgjevar i LUFS, Landslaget for nærmiljøskolen.
Les mer »   28.09.2010

RSS