Støtt nærmiljøskolene!
 
Nærmiljøpedagogikk
Gode kjelderIntervju med Professor Edvard Befring
Motstraums
25 år i kamp for skule i nærmiljøet
Kr. 300.-  Gå til nettbutikken


Oppvekstsenter
Barnehage og skule hand i hand.
Kr. 250.- Gå til nettbutikkenNærmiljøpedagogikk.
Kr. 250.- Gå til nettbutikkenArbeid i fådelt skole
Kr. 100,- Gå til nettbutikken

Kjøper du bøkene Oppvekstsenter, Nærmiljøpedagogikk og Arbeid i fådelt skole er prisen kr. 500 per pakke
Gå til nettbutikken
 
Abonner på nyheter fra LUFS

Din e-post-adresse:

Nyheter

P1010398.jpg

Gunnar Skjølberg er død

Gunnar Skjølberg døde brått fra oss onsdag den 10. september - 68 år gammel. Det skjedde på den vesle øya Tilos i Hellas. En kjær familiefar, en god venn og en bærebjelke i LUFS er borte.
Les mer »   13.09.2014

dagsavisen.jpg

FOR ELEVENES SKYLD

"I dag tasser formynderiet stille rundt i byråkratiets korridorer med sin filtmyke retorikk", skriv lærar Kjeld-Willy Hansen. Han tek eit sviande oppgjer med maskinmenneska som - utan pedagogisk kompetanse - no vil omkalfatre skulen.
Les mer »   17.09.2014

Klassekampen.JPG

TANKEVEKKJAR VED SKULESTART

Kva skule ynskjer vi å ha? I artikkelen "Sorteringsmaskinen" skriv Lars Olle Engaas undrande om emnet. Han viser oss ein skule som brennemerker store barneflokkar. Same kva dei har med seg i ”skulesekken”, vert alle tvinga gjennom same kjøtkverna.
Les mer »   11.08.2014

lufs200-b.jpg

NY FYLKESMANN PÅ SKRÅ-PLANET

Trur du at fylkesmennene kjem ridande i skinande rustningar på kvite hestar for å verne born mot lovbrot? Då har du ikkje opplevd skulenedlegging. LUFS/FAU bed no departementet føre tilsyn med fylkesmannen i Buskerud. Embetet ser tydelegvis gjennom fingrane med at Ringerike kommune bryt det meste som finst av regelverk.
Les mer »   25.06.2014

Sel.jpg

Tenker nytt på Sel

Lærarane på Sel skule skal utvikle grendeskulen vidare. Nå har dei hatt kurs med Randi Sætherstuen frå Landslaget for nærmiljøskolen, LUFS.
Les mer »   23.06.2014

HSF.jpg

Videreutdanning i arbeid i små nærmiljøskoler og oppvekstsentre studieåret 2014-2015. Det er fortsatt ledig plass!

Høgskolen i Sogn og Fjordane kan ønske velkommen til en ny gruppe studenter til videreutdanning i arbeid i små skoler og oppvekstsenter. Det er lærere fra alle kanter av landet som har meldt seg på studiet. De som tok studiet i vinter melder om stort utbytte.
Les mer »   21.06.2014

ringsaker.jpg

Barneskolene og bygdene reddet i nordre Ringsaker…..

Ringsaker har ca 33000 innbyggere.
For 30 år siden var det ca 30 skoler i kommunen.
I sørdelen, rundt Brumunddal, Furnes og Nes er det nå lagt ned en rekke skoler. Idag er det 15 barneskoler - 5 ungdomskoler.
Les mer »   17.06.2014

RSS

Hva skjer i LUFS?

Neste møte i styret:
26. august 2014

Neste møte i PU
19. august 2014

Neste møte i mediegruppa:
30. september 2014

Neste medlemsblad::
Oktober 2014.

Neste internsamling/årsmøte:

Bergen 28.-30. november 2014.