Støtt nærmiljøskolene!
 
Nærmiljøpedagogikk
Gode kjelderIntervju med Professor Edvard Befring
Motstraums
25 år i kamp for skule i nærmiljøet
Kr. 300.-  Gå til nettbutikken


Oppvekstsenter
Barnehage og skule hand i hand.
Kr. 250.- Gå til nettbutikkenNærmiljøpedagogikk.
Kr. 250.- Gå til nettbutikkenArbeid i fådelt skole
Kr. 100,- Gå til nettbutikken

Kjøper du bøkene Oppvekstsenter, Nærmiljøpedagogikk og Arbeid i fådelt skole er prisen kr. 500 per pakke
Gå til nettbutikken
 
Abonner på nyheter fra LUFS

Din e-post-adresse:

Nyheter

Gunnar og Randi.jpg

Møte i Kunnskapsdepartementet.

Torsdag 10.april 2014 fikk LUFS møte med statssekretær Birgitte Jordahl i Kunnskapsdepartementet. Det var satt av 45 minutter til møtet og Gunnar Skjølberg fra styret og Randi Sætherstuen fra PU møtte fra LUFS.
Les mer »   16.04.2014

Jan Inge Sørbø.png

ABAKADABRA

"Stundom må ein ta ord ut av språket, fordi dei er meiningslause trylleformular." Det skriv professor Jan Inge Sørbø. "Robust er ordet ein brukar når noko skal leggjast ned. For dei som treng tenestene, er det dårleg nytt at hjelparane har blitt robuste."
Les mer »   10.04.2014

GrøntFlagg.jpg

Nærmiljøskolen som lokal miljøpådriver !

Gjennom aktivt og systematisk miljøarbeid kan de små skolene være miljøaktivister i sitt eget nærmiljø…
Les mer »   10.04.2014

Nynorsk avissenter.jpg

ROBUST - FOR KVEN ?

"Små samfunn og små einingar har fordelar som store einingar ofte manglar. Eg tenkjer på oversikt, handlekraft og ikkje minst vilje til å bry seg fordi ein er nær dei det gjeld. Slike verdiar er gull verdt i alle samanhengar." (Arve Sandal)
Les mer »   08.04.2014

IMG_7352.jpg

Nytt styre i LUFS

LUFS avholdt årsmøte i helgen. Dyktige og entusiastiske Brite Kandal ble gjenvalgt som leder, og med seg i styret har hun Gunnar Skjølberg og Brita Kolltveit.
17.03.2014

Vestnytt.jpg

MOT KLIMA-SKIFTE I FJELL ?

Den dramatiske skulesaka i Fjell rir framleis kommunen som ei mare. Ein konsulentrapport sette framtida til 6-7 skular i spel i fjor. Saka er eit skuleeksempel på korleis regelverk og folkestyre kan setjast til sides
Les mer »   14.02.2014

Fjordenes Tidende.png

Familiar vurderer å flytte

Ytre Stad skule og barnehage i Selje kommune kan bli lagt ned. – Dette er eit signal frå kommunen om at her skal det ikkje bu folk seier leiar i FAU, Hilde Vik Gloppestad.
Les mer »   13.02.2014

per.jpg

REDDER SKOLENEDLEGGELSER KOMMUNEØKONOMIEN?

”Nasjonale myndigheter vil måtte følge utviklingen nøye for å se til at vi fortsatt vil ha et likeverdig og desentralisert skoletilbud i alle landets kommuner og fylkeskommuner.”
Les mer »   05.02.2014

RSS

Høgskulen i Sogn og Fjordane
vil i 2014-15 på nytt
tilby vidareutdanning i
Arbeid i små skular/oppvekstsenter
på 15 studiepoeng.

Sjå invitasjonen.
Studieplan
Artikkel frå ein deltakar. 
Les info om studiet og søknader på HISF sine sider

Hva skjer i LUFS?

Neste møte i styret:
24. april 2014

Neste møte i PU
31. mars 2014

Neste møte i mediegruppa:
29. april  2014

Neste medlemsblad::
Juni 2014.

Neste internsamling/årsmøte: